Hypotheken

Hypotheken

Wat is een hypotheek eigenlijk?

Een nieuwe (koop)woning brengt kosten met zich mee. Wie een nieuw huis wil kopen, zal dan ook vrijwel altijd geld moeten lenen. Deze vorm van lenen noemen we hypothecaire lening (hypotheek). Niet zomaar een lening te vergelijken met een lening voor bijvoorbeeld een auto, boot of ander consumptief product. Het verschil namelijk met een gewone lening, zit hem in het feit dat het gekochte huis met een hypothecaire lening als onderpand dient voor een geldverstrekker. Een zekerheid die je geeft als bezitter van een woning voor het geval je niet kan voldoen aan de betalingsverplichtingen die de lening, de hypotheek, met zich meebrengt. De geldverstrekker leent je het geld, om een huis te kunnen kopen. De lening moet echter na uiterlijk 30 jaar te zijn afgelost. Vanaf het moment van het aangaan van de hypotheek, betaal je rente over het geleende bedrag, en daarnaast een aflossingsbedrag per maand.

Indien je de maandelijkse aflossing en rente niet meer kan betalen, kan de geldverstrekker de woning opeisen, om zo mogelijk via verkoop van de woning het geleende geld terug te vorderen.
Voor nieuwe hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, geldt dat de hypotheek rente enkel aftrekbaar is al de lening gedurende de looptijd wordt afgelost. Daarbij heb je de keuze uit een annuïteitenhypotheek, of een lineaire hypotheek. Afhankelijk van uw situatie wordt bekeken wat het beste bij u past.

Indien uw hypotheek op 01 januari 2013 reeds bestond, is het niet relevant of de hypotheek daadwerkelijk elke maand wel of niet wordt afgelost. Bij deze hypotheeksoorten blijft de rente gewoon aftrekbaar voor een periode van maximaal 30 jaar.
Uiteraard blijft het van groot belang, dat bij deze vormen van voor 1 januari 2013, wel regelmatig wordt gecontroleerd dat er uiteindelijk wordt afgelost. Of bijvoorbeeld door verkoop van de woning, middels een (beleggings)polis of door een (beleggings)rekening, in combinatie met wel of geen overlijdensrisicoverzekering. Het bedrag van de hypotheek dat aan het einde van de looptijd niet wordt afgelost, blijft als restschuld over. Vaak is er dan geen renteaftrek mogelijk meer over de restschuld. Belangrijk om hier goed naar te blijven kijken.

De meest voorkomende hypotheekvormen die tot 1 januari 2013 zijn gesloten:
1. Spaarhypotheek
2. Effecten hypotheek
3. Beleggingshypotheek
4. Traditionele levenhypotheek
5. Hybride/spaarbeleggingshypotheek

Wij kunnen u al een hypotheekadvies aanbieden vanaf € 995,00.